Відповідно до основних віх у біографії письменниці та змін у суспільно-історичному й ідеологічному контекстах її творчості можпрогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсів виділити етапи її літературної діяльності та запропонувати власну типологію художніх творів: 1) робота в радянській Україні – від появи першого оповідання 1924 р. до 1941 р., до початку війни СРСР з Німеччиною; 2) часи нацистської окупації – 1941-1944 рр.; 3) період еміграції (Австрія, Західна Німеччина, США) – 1944-1996 рр. Найбільша країна Європи в ході найкривавішої війни останніх восьми десятиліть врешті виборює відповідне місце у світі. Вони присвячені особистим переживанням, депресивному становищу, що змінюється сплеском потреби в діяльності, розмірковуванням про підсвідомість людини, її релігійність, місце України в світі та її приналежність до індоєвропейського світу, лінгвістичним і гендерним студіям письменниці. Вони наповнені переважно особистими переживаннями та роздумами про сенс буття, важкість переживання самотності, захоплення теоріями позитивного мислення, самовдосконалення й самодисципліни. Гуменної. Вони наповнені особистими переживаннями та роздумами над процесом творчої, громадсько-організаційної, професійної діяльності, її взаємовідносин з емігрантськими літературними та науковими колами (автор користувалась копією, що зберігається в Інституті літератури України ім.

Відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури України ім. 215 Лавріненко Юрій Андріанович (1905 – 1987)); Національного музею літератури України, куди були передані її листи внучатим племінником Євгеном Безносюком. Однак джерелами передбачення для України на 2023 рік її робіт були досягнення археології, історії, етнографії, web page мовознавства, фольклористики та міфології, що не дає нам право зарахувати їх до казкового жанру – це есе з історичної тематики. Гуменної можна схарактеризувати саме як історико-белетристичні, адже їх мета – у легкій, доступній читачеві формі розкрити проблему з метою її популяризації. Особливістю творчої діяльності Докії Гуменної є значна тривалість написання творів. Друга «хвиля» творчої діяльності письменниці за радянської доби припадає на кінець 1930-х – початок 1940-х рр. Зошит № 1 (48 арк.), датований 16 липня 1938 р. – 12 серпня 1938 р. та присвячений участі письменниці в археологічній експедиції; зошити №2 (46 арк.) 9 жовтня 1939 р. – 16 листопада 1939 р., № 3 (38 арк.) 15 січня 1940 р. – 20 лютого 1940 р., № 4 (25 акр.) 19 березня 1941 р. – 9 травня 1941 р. містять особисті записи письменниці, а також конспекти наукових робіт Л. Л.-Брюля, Д.

Щоденник «17 зв’язка» (зошити 58, 59) датовано 12 грудня 1977 р. – 21 березня 1980 р., 119 арк., Щоденник «18 зв’язка» (зошити 60, 61) датовано 23 березня 1980 р. – 29 червня 1982 р., 104 арк., Щоденник («19 зв’язка» зошити 62, 63, 64) датовано 5 серпня 1982 р. – 10 грудня 1984 р., 126 арк. Щоденник «7 зв’язка» (зошити 30, printforum.com.au 31, 32, 33) датовано 20 грудня 1952 р. – 16 травня 1954 р., 111 арк. Щоденник «6 зв’язка» (зошити 25, 26, 27, 28, 29) датовано 9 червня 1950 р. – 10 грудня 1952 р., 110 арк. «16 зв’язка» (зошити 56, 57) датовано 6 жовтня 1972 р. 12 грудня 1977 р., 112 арк. Щоденник «15 зв’язка» (зошити 54, 55) датовано 9 червня 1968 р. – 27 вересня 1972 р., 104 арк. Історіософські роздуми Докії Гуменної щодо проблем рушійних сил історичного процесу, конфліктів ідей, світоглядних філософських та етичних позицій, взаємозв’язку давньої історії України з новітньою письменниця виклала у творах «Епізод із життя Європи Критської» (1957 р.) та «Прогулянка алеями мільйоноліть» (1987 р.), «Скарга майбутньому» (1964 р.), «Маленький всесвіт та безмежна Я» (1968 р.). Окремо слід виділити епістолярну спадщину Докії Гуменної.

Зважаючи на професійну складову інтелектуальної біографії Докії Гуменної, важливою групою джерел (третьою) визначаємо її художні твори, які можна класифікувати за різними критеріями. В УСРР першим побачило світ оповідання Докії Гуменної «У степу» 1924 року, надруковане в журналі «Сільськогосподарський пролетар», пізніше вона публікувала роботи в журналах «Плужанин», «Радянська література». Гуменною було прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівписано, а пізніше видано в США праці, присвячені історичній тематиці давньої та новітній доби в історії України. Гуменної можна поділити на підгрупи: 1) історіософські роздуми; 2) твори, присвячені давній добі в історії України; 3) твори, що відображають сучасність письменниці (практично все ХХ ст.). Твори про сучасність письменниці авторка відзначає як такі, що написані в реалістичному стилі, https://wealthbuildersinstitute.icardnet.com/community/profile/natashatenney7/ а жанри, визначені самою письменницею, дослідниця не коригує та не уточнює. Вчена умовно розділяє художній спадок письменниці за тематичним спрямуванням: твори про сучасність і твори праісторичної проблематики. Різним періодам праісторії України присвячено історичну повість «Велике Цабе» (1952 р.), есе «Благослови, webpage Мати! «Велике Цабе», «Благослови, Мати!