Однак активна організаційна діяльність Докії Гуменної припинилась ще до проведення другої ширшої наради ОУП «Слово» (19 січня 1957 р.). А 19 січня 1957 р. на другій нараді ОУП «Слово» письменницю було виключено зі складу Президії. На нараді було обрано нову президію, у складі якої була й Докія Гуменна. Планувалось укладання картотеки читачів, в основу якої була покладена особиста картотека постійних передплатників Д. Натомість бажання написати повість про діяльність націоналістів в окупованому Києві висловила Ганна Паньків (Черінь) (хоча сама не була свідком подій), пророцтво для України 2023 вона ставила завдання «дати відповідь» Д. Революційна діяльність його найближчих учнів, П.Лаврова, пророцтво для України 2023 Ф.Чижова (також душеприкажчик М.Гоголя), М.Головка, зраджує радикальні настрої самого учителя. На з’їздах обговорювались проблеми, жанри й етапи розвитку українського літературного процесу, організаційні питання, а також можливість міжпередбачення для України на 2023 рікродної співпраці, зокрема з Інтернаціональним П.Е.Н. Г. Костюк у роботі «З літопису літературного життя в діаспорі. Г. Костюк та О. Костюк організував авторський вечір Ю. Г. Костюк же вважав «Нью-Йоркську групу» новим і свіжим явищем, вільним від канонів класичної поетики. Крім того він відмовився від членства у «Слові», бо такий статус несприятливо вплинув би на співпрацю з радянськими колегами в УРСР. Та вже з 1959 р. «Нью-йоркська група» активізувала співпрацю із науково-видавничим об’єднанням «Пролог» і практично припинилося співробітництво зі «Словом» та, зокрема, з Ю.

Видавництво Фоліо - Хроніка війни. 2014-2020. Том 1. Від Майдану до ... До грудня 1958 р. Докія Гуменна ігнорувала всі зібрання та наради ОУП «Слова», ображаючись, що жоден член спілки не заступився за неї під час критики «Хрещатого Яру» і проблем із видавцем твору. Косачу, що лише шкодило репутації Об’єднання, особливо серед емігрантів із Західної пророцтво для України 2023, пророцтво для України 2023 відмовляючи в підтримці Д. Реалізу- вали ідею Глушкова лише частково, на оборонних підприємствах. Мабуть, причину цього факту треба шукати в особливостях худож- нього мислення О.Гончара, у лірико-романтичному світовідчуванні, у масштаб- ному і комплексному баченні проблем, де інтелектуал почувається часткою люд- ства, а світ науки цікавить письменника лише у зв’язку з життям духу взагалі. Обрання нових членів та їх виключення зі спілки було можливим лише за рішенням Президії та Контрольної Комісії. Найбільше її дратувало повернення до лав ОУП «Слово» нещодавно виключених молодих модерних поетів та членів «Нью-Йорської групи» Богдана Бойчука та Богдана Рубчака, що стали організаторами з’їзду. Крім того письменниця звернула увагу на відсутність членів спілки з інших держав та континентів. Також письменниця продовжувала демонструвати незадоволення включенням до складу «Слова» представників «Нью-Йоркської групи», вважаючи це забаганкою Ю. Саме цим письменниця пояснювала негативний відгук на роман з боку колеги. Отже, екстрасенси про Україну 2023 як бачимо, цим богам приношено жертви. ХХ ст. У цей час набуває сили суто радянський варіант трактування теми науки передовсім у форматі «виробничої» прози, де акцентовано практичні результати наукової діяльності і образ науки як виробництва.

Лавріненко, який на той час працював на радіо «Свобода» та в науково-видавничому об’єднанні «Пролог» (центр Закордонного Представництва Української головної визвольної ради, що відзначався націоналістичним спрямуванням). До 1956 зрозумів, що обраний ним шлях помилковий, призупинив свою громадську діяльність і вирішив з 1957 орієнтуватися на підпільну боротьбу. Докія Гуменна, вважаючи себе звичайним членом ОУП «Слово», відвідувала його щорічні зібрання, однак члени організації їй були нецікаві, а її діяльність уявлялась звичайною фікцією. Упродовж 6-7 грудня 1958 р. відбувся з’їзд письменників ОУП «Слова», на якому Докія Гуменна була обрана до Президії «Слова» без її на це згоди. Було обрано назву організації – ОУП «Слово», ухвалено рішення розробити Статут новоствореної організації та розпочати підготовку до першого широкого з’їзду письменників. Д. Гуменну, адже відповідно до статуту ОУП «Слово» членами організації не можуть бути люди аморальні, комуністи і злочинці, а саме таким його і вбачала Д. Незважаючи на те, що реальні важелі впливу на суспільство знаходяться у руках можновладців, саме науці й релігії відведе- но у художньому світі Ю.Щербака роль каталізатора розвитку. «енграм» як закарбоване у підсвідомісті враження (здебільшого негативне) набуло особливого поширення через праці Л.Рона Хаббарда «Діанетика» та інші, до яких у цивілізованому світі склалося дуже неоднозначне ставлення, а тому здатне символізувати минуле, забуте внаслідок форсованого словес- ного впливу.

А невдовзі вона була змушена передати банківську та касову книги новому члену ОУП «Слово» Богдану Бойчукові, представнику «Нью-йоркської групи», яка була включена до складу «Слова» в порушення статуту організації. Гуменна залишила роботу такою, якою була задумана. Найбільше Докія Гуменна критикувала Богдана Бойчука, вказуючи на його нахабність: «Ця нахабність Бойчукова просто смердить, верне від усього «Слова»… У центрі уваги опинився Улас Самчук, який образився, що Іван Коровицький у доповіді «Післявоєнна еміграційна проза» не відзначив його винятковий талант, а поставив в один ряд зі звичайними членами «Слова» Людмилою Коваленко та Докією Гуменною. Костюком у Домі Культури, що утримувався за єврейський кошт. Пішла. Дід посадив дівчину, не питаючи, що її тривожить, дав відкрити величезну книгу. Саме на неї були покладені обов’язки касира та на її ім’я було відкрито банківський рахунок, де зберігались гроші новоствореної організації. Про Ратмирова автор пише: «У Ратмірова, справді, було щось двоїсте: часом трудно було вірити його щирості, де, здавалося, він пустує, а виходило, що він робив се зовсім серйозно. Їхню увагу привертають не вузькоспеціальні генії, не кабінетні вчені, а особистості ренесансного масштабу, що залиша- ються гуманістами у добу панування технократії і цинічного конформізму. Для неї було важливішим, що відбувається в залі, про що говорять учасники поза літературною дискусією тощо чекає на Україну в 2023 році передбачення.