Поїздка до Канади була організована Головою Союзу Українок Канади Стефанією Пауш з метою ознайомити Докію Гуменну з життям канадських українців, що мало бути відображеним у серії репортажів. З метою збереження єдності та етнічної самосвідомості діаспорою здійснювались заходи національного характеру: відкриття пам’ятників українським діячам, homepage проведення вечорів, присвячених діяльності корифеям української культури та науки, проведення конференцій, з’їздів та конгресів українців тощо. Важливим для збереження українських громад було її компактне розселення. Гуменна, є збереження національної ідентичності. Збереження національної ідентичності молодшого покоління – справа не тільки їх батьків, а й діаспори загалом, зокрема інтелектуалів і письменників. Докія Гуменпрогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсів, спостерігаючи за молодшим поколінням українців-емігрантів, звертала увагу, що воно майже не володіє українською мовою, хоч їх батьки, як правило, двомовні, а старше покоління взагалі могло не знати англійської, а говорити виключно українською. Докія Гуменна, чи є трипільські племена нашими предками, і з якого часу насправді розпочинається історія автохтонного українського народу? Знову, як і на початку ХХ ст. у романах А.Кримського чи В.Домонтовича, наука постає майже приватною справою самого науковця, але тепер у вкрай змаргіналізованому статусі без жодних гарантій на продуктивність наукового пошуку, безпеку наукових результатів, поза питомим, здавалося б, контекстом істини, без сподівання на істотну роль знань у поліпшенні соціуму й людини, наука як криза цілепокладання.

Однак більшість представників переселенців до Америки середини ХХ ст. мали високий інтелектуальний рівень та бажання зберегти українську етнокультурну самобутність, щоб у майбутньому повернутись на Батьківщину, але водночас упродовж другої половини ХХ ст. намагались інтегруватись в українсько-американське ліберально-демократичне, homepage суспільно-політичне та культурне життя. Водночас українці-канадці підкреслюють своє українське коріння, щоб серед канадійської мозаїки народностей не бути «кіньми, в стайні народженими». Гуменна із зацікавленням слухала розповіді пані Пауш про досвід облаштування українців на нових теренах з кінця ХІХ ст., який важкий шлях вони пройшли, як їх предки з диких лісів зробили плодючу й багату країну, поклали своє життя, щоб тепер почувати себе її господарями. Все своє життя він займався самими новітніми технічними розробками. Народившись на Поділлі, він з юних літ мандрував, шукаючи істини та вивчаючи священні книги. Вірили, що раз на сім літ закопані та закляті скарби пересушуються і горять. Розповідають, що при влученні в дерево блискавка йде в землю, і за кілька (називають число три, сім і дванадцять) років виходять на поверхню ґрунту у вигляді таких камінців. Сама ж Д. Гуменна в еміграції так і не вивчила англійської мови, а принципово говорила українською, що обмежувало коло її спілкування винятково українцями. Докія Гуменна згадувала, про поділ канадських українців на православних і католиків, а також про так званих «червоних», що чекає на Україну в 2023 році передбачення що не відвідували церкву.

У своїх творах Докія Гуменна навіть називає компактне розселення українців в Нью-Йорку «гетто». Гуменна творчою працею, звертає увагу на українську історію, яка має багато прикладів опису війн та завоювань. Гуменної, підтримка прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівціональної єдності, культури та віри має органічно поєднуватися зі сприйняттям надбань західної цивілізації. Гуменної становив проблему, як уже зазначалося в підрозділі 3.2. Вона ніяковіла, коли за віком, фахом і сімейним положенням право на виїзд надавали не їй, національно-свідомій письменниці зі статусом «ворога народу» в СРСР, а молодим жінкам із народу, які нічим не завинили перед радянським режимом, без освіти, з сільської місцевості, з дітьми. Гуменна, хоча на той час вона зіпсувала відносини майже зі всіма колегами-літераторами і навіть думала про закінчення літературної кар’єри. Центр навіть дуже красивий, могутній, гордий – як німецькі собори. У таборах для переміщених осіб навіть отримала зауваження: «Раз ви не підлягаєте дисципліні, то й не вимагайте до себе ласки. Причому абсолютно не має значення, до якого табору належить маг.

Блуд – різновид нечистої сили, який не має виразної персоніфікації. Упир мав дві душі, одна з яких не покидала тіла і після смерті. Я знаю, що Громовиця – це одне з імен жіночого грозового божества у деяких слов’янських племен, яке богиня-громівниця носила в ті часи, коли культ жіночих божеств був поширений, коли ще не панував безроздільно патріархат і кожне божество мало дві іпостасі: https://maryklein.ru чоловічу і жіночу. Ціла половина земної кулі охоплена маразмом «класової боротьби», брехні та рабської праці, гасла ненависті несуть загрозу заразити ще й другу половину. Та й як ще можна стати володарем дару ясновидіння, як не по благословенню Вищих сил. Така іммігрантська політика західних держав викликала побоювання, чи можна буде зберегти українців як націю на еміграції. І надалі в сумних роздумах свіжі екстрасенси про Україну 2023 перебування на еміграції на новий рік 1.01.1964 р. Д.Гуменна ставить питання: «чи це нормальне явище, чи епізод», застосовує до цього стану вираз з інтелектуальної прози В. Петрова 1920-х років «нереальна реальність». Аби позбутися Одмінка, радилося винести його у мішку на перехрестя доріг чи кинути на смітник. Перше враження від Нью-Йорка в письменниці було позитивним: «Нью-Йорком я не розчарована, бо всі його так лаяли в листах, що я чекала гіршого.