прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік https://www.muddbuttbaits.com/wp/community/profile/salvadorgallagh/.

furniture, chairs, table, relax, chillout, lounge, area, hallway, perspective, long, vanishing point Для багатьох цих божків наші предки так і не склали назви, бо не глибоко персоніфікували їх. Персоніфікація наших божків помітно мала, передбачення для України на 2023 рік – це головно природні сили та метеорологічні явища. Треба думати, що він починався від єдиного бога Неба й Світла, і йшов до окремих богів природи, цебто окремі явища природи потроху уособлювалися й перетворювалися в окремих богів, – так постали, певне, боги: Перун, Даждьбог, Хоре, Велес і ін., а початковим богом був у нас може Сварог. Українці вірили, що дика баба чи богиня може викрасти людське немовля, підкинувши натомість своє. Кидається в вічі, що в нас мало богинь, а Лада та Мокоша неясні. Дажбог і Лада мелі сына, Ярылу , які стаў богам палёў, передбачення для України на 2023 рік урадлівасці, доблесці і кахання. Дажбог закахаўся ў Ладу і спусціўся на зямлю, каб папрасіць у Цара-Мора рукі яго дачкі. Закаханыя пажаніліся, і Ладу з-за яе прыгажлсці сталі называць Ляля, або Лёля. Утім, протягом ХІХ – ХХ ст. модерн-науку представлено великою кіль- кістю художніх напрямків та ідіостилів, її реалізували на матеріалі україн- ської прози у річищі різноманітних жанрово-стильових різновидів і моди- фікацій, приміром, соціально-психологічна, ідеологічна, інтелектуальна про- за, виробнича проза, остання з політичною або пригодницькою інтригою, з акцентом на морально-етичному конфлікті тощо.

Літературні асоціації у художніх книгах М.Амосова є переважно росій- ськими: В.Маяковський, М.Гумільов (тоді маловідомий), репресовані вірші харків’янина Б.Чичибабіна «Махорка», «Червоні помідори», романи І.Ільфа та Є.Петрова, Ю.Дольд-Михайлика, В.Шекспір, Е.-М.Ремарк, Е.Гемінґвей, Г.Белль, Г.Грасс, Г.Маркес. У супрацьлегласць Сварогу, Карачун быў богам падземнага свету, носьбітам смерці, хоць яго часта блытаюць з богам зімы, Зюзяй. Жыва злітавалася над людзьмі і спусцілася з неба на зямлю, каб нарадзіць сына Перуну – Дажбога-Хорса , бога сонца, які ўступіць у барацьбу з Зюзяй і пераможа яго. Юны Дажбог-Хорс , бог сонца, передбачення для України на 2023 рік вырас смелым і мудрым і стаў вядомы як бог, які даруе дастатак і багацце. Купала быў другім богам сонца, магчыма, богам летняга сонцазвароту. Разам са сваім бацькам Перуном ён быў адным з самых папулярных багоў сярод усяго ўсходнеславянскага свету. ” – гэта зварот да Чура, каб ён абараніў ад нячычтай сілы. Такое здарылася таму, што адбылася эвалюцыя рэлігійных вераванняў людзей ад монатэізму да адной з форм політэізму і пазней сталася вынікам моцнага зпадку язычніцтва пасля прыняцця хрысціянства. Ёсць падстава думаць, што Прашчур , або Чур – родавае бажаство, пачынальнік роду, які і пасля смерці ахоўвае свой род, сваю сям’ю. Чур, або Шчур, быў хатнім сямейным добразычлівыя духам, які ахоўваў капцы і межы родавых зямельных уладанняў. Блізкай да той, якую мы знаходзім у скандыназскай “Эддзе”, нямецкай “Песні аб Нібелунгах” або фінскай “Калевале”.

Це той, якого, і цілком справедливо, звинувачують у побитті одеських майданівців і секстрасенси про Україну 2023бах силового придушення Євромайдану. Це були виключно княжо-дружинні військові боги, а на чолі їх стояв божок Перун. У всій розлогій старій Руській Державі за історичного часу головні боги були однакові як у Києві, так і по всіх більших інших містах: у Ростові, Новгороді, Володимирі й ін. Слов`яни, а з ними й ми, були многобожниками; розуміння Одного Бога хоч і було в окремих одиниць, але маси того не знали. Питання своєї мітології розроблені в нас мало, а цілих систем і зовсім нема, хоч матеріалу зібрано вже досить. Щоб прагнути її, насамперед треба вірити в іманентну праоснову сущого, хоч як би вона звалась: нація, Бог, природа тощо. Ён быў блізка звязаны з бажаством меней вядомым – з Янам , чыё імя шматкратна паўтараецца ў народных песнях, напрыклад, такой, як “Сёння – Купала, а заўтра – Ян”. Яго часта атаясамлівалі з Дажбогам, лічылі, што гэта імя – адзін з эпітэтаў Сварога. Яго імя да гэтага часу ўжываецца ў беларускай мове пророцтво для України 2023 абазначэння інфекцыйнага захворвання жывёлы.

Пасля багоў міфічнай іерархіі некалькі слоў трэба сказаць пра ніжэйшых духаў, дэманаў і фей, чые імёны да гэтага часу сустракаюцца ў беларускім фальклоры. Назавём некалькі багоў, якія шкодзяць чалавеку. Сярод багоў, якія аказваюць добры ўплыў, знаходзіцца Лад , бог вясны, кахання, шлюбу і грацыі, які ў некаторай ступені быў звязаны з Ярылам. Ён прадказваў будучыню ўсіх, нават багоў, а таму займаў ганаровае месца сярод міфічных істот. Малявалі яго звычайна як мужчыну, які трымае ў руках тузін валынак, а таму ўзнікла павер’е, што ён апекаваў спевакоў і паэтаў. Па загаду сваёй маці ён адчыняў нябесныя вароты і спускаўся на зямлю. Ён уставаў рана і пужаў пеўня да таго часу, пакуль ён не пачынаў кукарэкаць і будзіць гаспадара, каб той ішоў на работу. Ён тады прыходзіць і есць. Трасца-Чухна – дух гарачкі (хваробы), тады як Змора – дэман, які насылае на сонных людзей кашмары. Вона блукає примарою земного щастя, щоб втілитись в одному з епізодів в постать коханої Марійки, виказати власну ілюзорність і знову перетворитись на мрію, щоб вказати на один з оманливих способів по- долати тугу, які немов сіті розкинув світ у житейському морі. Так, Кадук – злосны дух, які прыносіць няшчасці.