свіжі екстрасенси про Україну 2023https://blossomzones.com/2023/05/14/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB/;

Карпатську магічну традицію (яку в подальшому я називатиму мольфарство) можна також назвати карпатським шаманізмом, оскільки термін „шаман” вже вийшов за межі тунгусько-сибірської традиції, звідки цей термін, власне і походить (дослівне значення: „той, хто ходить між світами”). Операція відбулася 26 травня і 2 червня Джуну вже виписали додому. І ще мольфари учать, що їхній дар – то тяжкий хрест, що його людина бере на все життя. Подекуди вірили, що під час грому Ілля-пророк возить по небу колачі, тобто дає землі плодючу силу. Мольфари теж вважають, що генетика дає більшу силу для магічного мистецтва. Мольфа, примовлена „на зло” – це завжди якийсь предмет, який вибирається в залежності від того, що саме хочуть заподіяти людині (найчастіше – ніж, голка або якийсь гострий предмет). Отже, сам термін „мольфар” походить від стародавнього слова „мольфа”, що означає зачарований, „замовлений” предмет. Ці колядки-замовляння, ці живі свідчення того, що духовна традиція не вмерла, а продовжує існувати у іншій формі зближують карпатську космогонічну традицію з іншими переказами в інших древніх традиціях. У мольфарській традиції, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік як і в інших староєвропейських та шаманських традиціях, ніч ніколи не була ворожою до людини, на відміну від пізніших, християнських уявлень (як заведено, всі священні теми, ритуали і методи язичества в християнській традиції стали нести „диявольську печать”).

Закон рівноваги діє і у виборі пори дня: для цілительства – день, пророцтво для України 2023 ворожіння, замовляння чи інших магічних дій – ніч. Якщо ж людина вас образила, чи між вами є якась антипатія, то ви не поможете їй, а тільки пошкодите. Якщо ж мольфа замовляється на розбрат – то беруть ніж. Якщо мольфар „согрішить”, тобто, переступить якийсь закон, розповість таємницю або ще якимось чином порушить кодекс, – він отримує кару. До речі, мого Мольфара не раз заекстрасенси про Україну 2023шували організатори фестивалів та урочистостей, щоб він „тримав погоду”. До них зверталися у різних складних ситуаціях і кликали як захисників та цілителів. До речі, сибірські шамани вважають, що Великим Шаманом (тобто, найсильнішим) може стати тільки той, у кого в роду було не менше десяти шаманів-попередників, котрі ставали духами-покровителями для наступника. Мольфарство, як і будь-яка інша традиція, зв’язана з магією, пливе в двох річищах: є мольфари „вроджені”, яким їхній дар і майстерність перейшли у спадок від предків, і є „вивчені”, тобто, люди зі схильністю до магічного мистецтва, котрі перейняли цей дар від когось. Людина заздрісна, зла, жадібна ніколи не оволодіє білою магією, тільки чорною. І тільки коли він усвідомить і спокутує свій гріх (а пройти може дуже багато часу, доки його пробачать), – він знову повертається до свого заняття.

Отже, тепер до списку можна віднести й шаманізм Карпат (тому що традиція ця збереглася не тільки в українській частині Карпатських гір). Але в цю мить, у серці Карпатських гір, коли пронизливі сині очі дивляться в мої, я розумію, що поняття „чорного” і „білого” – не просто слова. Але потреба у комплексному вирішенні проблем повсякденної хірургічної практики спонукала до теоретичних роздумів та експериментів. Причому абсолютно не має значення, до якого табору належить маг. А навколо – розкинувся Праокеан, з якого птахи-деміурги виносять „золотий камінь”, і творять з нього світ живий. Він втрачає живий зв’язок із Всесвітом. Він – володар і білої, і чорної магії, а також ряду проміжних мистецтв. Метафору розгону також можна тлумачити в контексті бароко, де переплелись епікурейство і хрис- тиянський аскетизм, пишний декор і спрямовані у небо грушоподібні бані. Старе оповідання каже, що як прилетить з Вирію зозуля, вона будить Перуна з зимового сну, і він відмикає небо й пускає на землю тепло.

ХХІ ст. йдеться про долю технічних інновацій, що репре- зентують благотворний чи не дуже вплив науки на життя суспільства. Можливо, «законсерво- ване» у гігантській печері скіфське плем’я асоціювалось у письменника з радянським суспільством і актуалізувало ту очевидну істину, що без знання минулого збідніє душа і дух людини так само, як без духовної потреби у змі- нах ми приречені на рух по колу. Погляд людини охоплює увесь рік. Для тих, хто зумів у 2020 році зміцнити свою впевненість, силу і волю, розширити і збільшити свої можливості, 2021 рік принесе нові можливості і зробить їх життя цікавим і насиченим. Стан закоханої жінки прозаїки моделюють шаблонно, родинні зв’язки, сімейне життя змальовують без належного аналі- тизму. Таким чином, накреслено кілька парадигмальних, жанрово-стильових, типологічних рядів, які переплітаючись і взаємодіючи, формують худож- ньо-інтерпретаційні моделі науки в художньому тексті, а саме: образ науки як життя в істині (богопізнання й самопізнання), як просвітництва (народ- ницького подвижництва), як безкорисливого шукання істини (так звана чиста наука) в інтелектуальній прозі модерністів з відповідним типом кабінетного вченого, науки як виробництва (техніки, НТР) і науки як кризи ціле покла- дання, коли в умовах світоглядної кризи ні суспільна користь, ні істина сама по собі не слугують достатнім, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік з соціокультурного погляду, обґрунтуванням наукового пошуку. У мольфарів є свої закони і таємниці, які вони мусять „тримати міцно”.