Дуже важливо дійсно мати дар, а не придумувати його за допомогою різних обрядів. Гуменна дізналася про різні випадки змішаних шлюбів упродовж кількох поколінь різних родин. Із розповідей різних людей Д. Із закономірною па- радоксальністю він, прагнучи самотності, щоб бути подалі від облудного сві- ту і ближче до суті, водночас намагається подолати самотність у пошуках спо- рідненої душі. Як і героєві фільму Ф.Фелліні «Вісім з половиною» йому ча- сом хочеться сховатися під стіл від надмірної уваги. Лавріненка, який відразу як переїхав до США, то тягнувся до «вищого товариства», відгороджуючись від своїх колег. Витримана, рівна у ставленні до всього світу, щира. Якщо в Альберті більшість українських дітей та дітей із змішаних родин навчаються в українських школах, через спілкування англо- та франкомовні діти засвоюють українську мову, звикають до українських страв, то в Калгарі процеси асиміляції вже свідомо вирішуються батьками при виборі англійської мови навчання. З часом із Д. Пані Пауш розповіла про спробу в 1930-х роках інспірованого «голодного бунту», коли з цілої Північної Альберти організованою масою фермери рушили на Едмонтон із вимогою збільшити ціну закупівель на сільгосппродукцію, а інакше вони захоплять парламент і створять свій «фермерський уряд». Узагалі туга за Батьківщиною була передбачення для України на 2023 рік українських інтелектуалів у діаспорі спільною рисою духовного життя, але кожен із них зберіг свій «образ Батьківщини».

Це спогади про конкретні події особистого та творчого життя, зустрічі з людьми, старі прив’язаності та образи, передбачення для України на 2023 рік повернення до проблем культурного та літературного життя в Радянській України на тлі актуальних творчих та організаційних питань в емігрантському середовищі, знайомство з новітньою науковою літературою з СРСР, навіть сни. Складно адаптуються в Калгарі українці-переселенці з Альберти: вони більше звикли до громадських проявів життя, а в Калгарі важко зорганізуватися на якийсь захід. Тут українська громада не така згуртована, більше змішаних шлюбів. Розуміння, правда, більше не стало, але ми хоча б поступово йдемо від самовпевненої позиції всезнайок. Однією з причин утрати етнічної ідентичності був зсув у системі цінностей від національних до матеріальних, особливо на ранніх етапах еміграції. Гуменної, до «великих дір у мережі приватно-товариського життя». Докія Гуменна вмістила оповідання-згадку переселенця із СРСР до США, записану 1966 р. Присвячена вона тому, як із міста робітників відправляли до села збирати урожай, бо вже не було кому – повмирали. Гуменна розповсюдження знань про історичне минуле України серед широкого загалу, саме в цьому вона бачила поряд із рідним словом основу збереження національної ідентичності. Широкого розголосу набули деякі факти його біографії, а саме що в німецькій в’язниці у Львові 1944 р. він сидів за привласнення грошей та шахрайство. Відсутність попиту на українську книгу Докія Гуменна пояснює саме втратою поваги до друкованого слова та розуміння цінності його автора.

Найбільшим бажанням Д. Гуменної було «повернутися» до Києва 1920-х років. Для українського діаспорного суспільства в цілому та особисто пророцтво для України 2023 Докії Гуменної стояла болюча проблема підтримки праці представників інтелігенції – діючих митців, письменників і вчених, а не лише, наприклад, перевидання праць уже відомих діячів. Такі сім’ї за родинним колом потім роздивляються репортажі в англомовних газетах та фото українського Великодня. Такі заходи чревати массовими протестами і можливо навіть глобальними переворотами. Це були заможні скіфи, що виконували жіночу ро- боту і вдягались у жіноче вбрання через безпліддя, яке розвивалось внаслідок безперервного похідного життя верхи на коні. Його життя складається з суцільних компромісів. Більше того, на носіїв української мови починають дивитися як на маргінальних і відсталих елементів. Але як би вона не удавала байдужості, все одно погляд тягнеться до дивної істоти. Есе «Родинний альбом» (1971), присвячене найдавнішим витокам первісного устрою та тотемістичним уявленням, зокрема на теренах передбачення для України на 2023 рік, як того і бажала авторка, викликало неоднозначну реакцію серед читачів, які відповідно до їх відгуків мали різний інтелектуальний рівень.

У цьому часопросторі не існує автономних феноменів, які б мали власну логіку розвитку. Насправді ж, людей з комплексним набором цих якостей майже не існує. Гуменна називає «духовним храмом», що вишліфовує шар української інтелігенції. На думку письменниці, «без плекання своєї інтелігенції не може оформитися українська свідомість наймолодшого покоління. Таким чином, розшарування, «отарність», гонитва за матеріальним благополуччям представників літературних кіл призводили, на думку Д. Кримського до вивчення народної (селянської) української мови (мови баби Параски). Актуалізувалася дискусія в емігрантському середовищі щодо української мови. Гуменної: відносини з канадським урядом, прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівявність в українському середовищі прихильності до лівих поглядів та родинні стосунки українців з місцевими. In terms of gameplay, we can not look on on a mutiny, but on an growing with shed weight more changes, although in the covering of the Nintendo Change rendering it is basically about replacing the lineups with two a penny changes. In terms of gameplay, we can not look on on a revolution, but on an growing with degree more changes, although in the case of the Nintendo Switch rendering it is basically far replacing the lineups with two a penny changes.