Школа дає рівні можливості всім сво¬їм учням реалізувати власні нахили і творчі здібності. Концерти, асистент вчителя навантаження 2023 худож¬ні виставки, спортивні змагання, підготовлені спільно з батьками, приносять задоволення і учням і їх батькам. Діти вчаться з задоволенням, їм ціка¬во, заробітна плата асистента вчителя 2023 а їх батьки радіють успіхам своїх дітей. Школа стала справжньою ро¬диною для багатьох сімей, адже тут вчаться діти, онуки і правнуки наших випускників, працюють вчителі, батьки яких вчителювали в цій школі, web site створені справжні династії. На будівництві майстерень працювали старшокласники, зарплата асистента вчителя 2023 вчителі, https://blogspotgroup.com батьки, шефи. На самом же деле администрация Заринска увольняет сотрудников библиотек (и сейчас, и ранее) только для того, чтобы исполнить показатель «дорожной карты” по зарплате. Кроме того, пополнить рацион за счет «даров природы» совершенно не представляется возможным по причине их полного отсутствия в этот период года. Кроме того, регионам дают право использовать свои компенсационные и стимулирующие выплаты с учетом профессионального и квалификационного уровней учителей. Так, например в Пензенской области единовременная выплата устанавливается молодым специалистам, проработавшим непрерывно в течении 2 лет после получения высшего или среднего профессионального образования в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Так, за допомогою шефів було вирішено побудувати майстерні. Через рік майстерні були відкриті. В пам’ять Героїв Великої Вітчизняної вій- ни – колишніх випускників шко- ли – відкрився музей бойової Слави, де були зібрані фотографії, документи, листи, спогади про них, а 22 квітня 1962 р. на шкільній території було закладено алею Слави на честь випускників школи, що загинули, захищаючи рідну землю. Тут з задо- воленням проводять інтегровані уроки вчителі початкової шко- ли, викладачі навколишнього сві- ту, історики, біологи і географи. Гарна школа, добрі вчителі – це частина особистості, це «Я» кожної людини. А наші туристи – це вже легенда. І вже у слові «освіта» чується: «О, світе! » – О, нескінченний світе пізнання». Ще в далекому 1948 р. молодим спеціалістом, вчителем географії прийшла працювати в школу Рудковська Галина Михайлізарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023на.. Ще вчора яблуньки ледь зеленіли, а на ранок вкри- лися біло-рожевим цвітом. А скільки образ, принижень було почути в адрес колег від «пані» Козубенко.З.М.

70-ті роки почалися дещо сумно для нашої шкільної родини: в зв’язку з забудовою мікрорайону було знищено багато шкільних будівель (кролеферму, гараж, автоклас, пришкільні ділянки, алею Слави, теплицю, стадіон). А починалось все в далекому 1936, коли на околиці Києва, на так званій Батиєвій горі була відкрита школа № 1 Південно- Західної залізниці і одразу пере¬творилась в культурно-освітній осередок всього мікрорайону. А в березні 1955 р. група юннатів школи за високі врожаї зернових них ділянках була запрошена взяти участь в роботі Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1955 р. Усі вони були нагоро¬джені золотими, срібними та бронзовими медалями ВДНГ СРСР та одержали свідоцтво «Учасник Всесоюзної сільськогосподарської виставки». В 60-ті роки школи очолювали Яковлєв С. Педагогічний колектив школи спільно з центром «Співдружність» продовжує експериментальну роботу з подальшого удосконалення уроку, на основі принципу педагогіки співробіт¬ництва. Період її; керівництва став новим творчим злетом в розвитку школи. Зароблені кош¬ти перераховувались на банківський раху¬нок школи. І ось в школі знову експеримент – введення в першому класі предмету «Комп’ютерна азбука», а в наступних класах початкової школи – предмету «Сходинки до інформатики». Демократичний стиль управ-ління в школі забезпечує спів-працю учнів і педагогів, активну роботу учнівської організації самоасистент вчителя в інклюзивному класі 2023рядування «Поступ». В стислий термін з березня по серпень 1981 р. школа № 60 була добудована, оновлена, а чисельність учнів сягнула за тисячу.

Шкільне господарство на¬бирало обертів: вже в листопаді того ж року була відкрита тепли¬ця, а згодом і кроле¬ферма. Впевненість у правильності вибору дозволила нам продовжити експеримент за даною програмою вже в середній ланці навчання. Наразі в школі запроваджене профільне навчання за філо-логічним, фізико-мате- матичним, естетичним напрямками. Результати нашої роботи були помічені освітянами нашого міста і висвітлені в газеті «Освіта України» в статті «Експеримент у київській школі № 60: Програма «Росток» у дії». Як раптово може розкрити¬ся її внутрішній світ, засяяти барвами при проведенні поза- класної роботи. Сучасна школа не може сьогодні існувати без використання компютерних технологій, оволодіння учнями і педагогами навичками роботи на комп’ютері. Творча людина, вчитель-методист вона і сьогодні плідно працює, вчить і виховує дітей. Як результат – 100% успішність, високий рівень навчальних досягнень , які підтверджувались при переході дітей від початкової до середньої ланки навчання. Одразу ж після визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у 1943 р., не чекаючи закінчення війни, заняття в шко¬лі поновилася. Чим більше ро-ків минає після закінчення шко¬ли, тим важливішими і зрозумі- лішими стають для нас поради наших вчителів. У 2006 р. призерами стали 17 наших учнів, а учениця 11 класу Антипова Ірина, посіла перше місце на Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім.