Чи може підвищуватися посадовий оклад завідуючій дошкільного навчального закладу та педагогічним працівникам за інклюзивні групи? ПИТАННЯ: Якщо в дошкільних навчальних закладах функціонують інклюзивні групи, зокрема дві і більше, якої тривалості відпустка має оути у завідуючої такого закладу? Якщо озаробітна плата асистента вчителя 2023 праці працівників здійснюється за розмірами погодинної оплати праці, визначеними в додатку 16 до наказу № 557, то компенсація за невикористану відпустку не виплачується, оскільки пунктом 1 примітки до цього додатку встановлено, що ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки. У МОН стверджують, що з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року. 50% оклада составят оздоровительные мероприятия, еще 30% – материальная помощь. З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших устанозаробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 і закладів незалежно від їх підпорядкування» (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 88) передбачено установлення педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування надбавки у граничному розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Питання підвищення як розмірів посадових окладів (тарифних ставок), так і інших складових заробітної плати працівників бюджетної сфери, має вирішуватись з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України щодо формування бюджету на основі принципу збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень цього Закону та частини другої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» було затверджено нові схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. Водночас у пункті 6 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до заробітна плата асистента вчителя 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).

Чинні на сьогодні умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів і установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, mandirme.in закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 та наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557) не дозволяють реалізувати норми статті 61 Закону України «Про освіту» щодо встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії у розмірі трьох мінімальних заробітних плат та інші норми цієї статті щодо підвищення розмірів посадових окладів педагогічних працівників кожної наступної кваліфікаційної категорії. Зі свого боку Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі – Мінекономіки), підтримуючи позицію профспілкових організацій щодо необхідності забезпечення достойного рівня оплати праці працівників освіти і науки, у листі від 03.08.2020 № 3502-01/48039-03 зазначає, що здійснення заходів з підвищення оплати праці працівників як всієї бюджетної сфери, які оплачуються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі – ЄТС), так і окремих категорій працівників певної галузі, потребує значних додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, що на сьогодні є вкрай складним для забезпечення відповідними фінансовими ресурсами. Також згідно із законами України про Державний бюджет України на відповідні роки відбувалось збільшення розмірів посадових окладів працівників галузі освіти (як і для всіх інших працівників бюджетної сфери) за рахунок зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=1581754 від якого залежить розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду і, відповідно, посадових окладів за іншими тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки.

Питання підвищення рівня оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки є проблемним, особливо гостро воно постало після прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», який законодавчо визначив, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, з подальшою диференціацією посадових окладів педагогічних працівників інших категорій, науково-педагогічних працівників. При цьому Міністерство фінансів вимагає зміни структури заробітної плати освітян, тобто при збільшенні посадових окладів переглянути доцільність виплати деяких доплат і надбавок, а також збільшення оплати праці працівників закладів освіти шляхом оптимізації (скорочення) мережі закладів. Тож обмежень щодо застосування погодинної оплати праці за проведення навчальних занять з учнями позашкільних навчальних закладів у розмірах, передбачених додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557, не встановлено. Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним’працівникам навчальних закладів та установ освіти, profireworks.com навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (далі – Порядок). 6 ст. 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, https://z-hat.com затверджуваному Кабінетом Міністрів України.