тарифна сітка асистента вчителя 2023https://profireworks.com/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%94-%D0%B2%D1%87/.

Стосовно оплати праці педагогічних працівників у канікулярний період, то пунктом 71 Інструкції № 102 встановлено, що за час роботи в період канікул озаробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 праці педагогічних працівників провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. Форма Тарифікаційного списку вчителів та інших працівників школи затверджена у додатку 1 до Інструкції № 102. Приміткою 1 до Тарифікаційного списку передбачено, що у тарифікаційному списку вказуються всі працівники школи, ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу. Незважаючи на наявність нотаріально посвідченої довіреності на представництво у взаємовідносинах з усіма фізичними та юридичними особами, відділення банку у місті Сумах відмовляється надати представникам інформацію про розмір простроченої заборгованості (на думку банку), підстави її виникнення, звіряти взаємні розрахунки, website переадресовуючи всі питання у місто Львів. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то озаробітна плата асистента вчителя 2023 праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкції, зарплата асистента вчителя 2023 тобто за тарифікацією. Згідно з пунктом 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100, нарахування виплат за час щорічної відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством).

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки, зарплата асистента вчителя 2023 якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Згідно з пунктом 6 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, у разі звільнення педагогічних працівників навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості. Відповідно до частини шостої статті 6 закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановив затвердити порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковим працівникам.

3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників закладів, установ освіти та науки, заступників керівників структурних підрозділів таких закладів та установ встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів, керівників самостійних планово-фінансових (планових) відділів – на 10-30 відсотків, помічників керівників – на 30-40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, що визначений за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженою цією постановою. “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, “майстер спорту” – 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Відповідно до підпункту 3 пункту 5.2 договору застави заставодержатель має право достроково звернути стягнення на предмет застави, у разі якщо в момент настання виконання зобов`язань за кредитним договором, вони не будуть виконані, а саме: при повному або частковому неповерненні у встановлений кредитним договором термін суми кредиту та / або при несплаті або частковій несплаті у встановлений кредитним договором строк суми відсотків, комісій, неустойки (пені, штрафних санкцій) збитків. М. із вимогою про дострокове звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості станом на 15 січня 2021 року в розмірі 591 874,19 грн, в тому числі 562 006,08 грн – неповернута сума кредиту; 29 868,11 грн – сума штрафу, зарплата асистента вчителя 2023 шляхом вчинення виконавчого напису.

Згідно з пунктом 4.1.1 кредитного договору повернення суми кредиту здійснюється щомісячно разом із нарахованими процентами рівними сумами протягом усього строку кредитування, відповідно до графіку погашення заборгованості. У згаданих випадках оплата праці здійснюється в повному обсязі відповідно до законодавства. Відповідно до пункту 4.1 кредитного договору позичальник зобов`язаний повернути банку кредит в повному обсязі в порядку і строки (терміни) передбачені цим кредитним договором. Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності. Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачу за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на кількість цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячна кількість робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на кількість днів відпустки. При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.