Таким чином, є підстави стверджувати, що художній світ В.Дрозда роз- гортався між полюсами документа і фантазії, тому його твори можна класи- фікувати на «більш чи менш документальні», з одного боку, «більш чи менш химерні» – з другого. Адже втретє до Парижа цар його не відпустив. Адже «мрія може існувати в усякі часи; але її здійснення може відбутися тільки тоді, коли для цього будуть певні умови в розвитку суспільства і його сил. Це свідчить про те, що трейдери, оцінивши ризики, покладаються на високу вірогідність того, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року погодні умови не створять глобальних проблем цього року. З цього погляду, оволодіти причинами і наслідками означає, треба думати, упо- рядкування життя згідно з законами краси і справедливості. І все ж головна функція розуму – не контроль, а розуміння; а вже надалі він покликаний обережно й зважено організовувати внутрішній і зовнішній світ згідно з пізнаними закономірностями, відповідно до власної мети, ідеї явищ. Він працює на майбутнє, у якому фізично його вже не буде. На жаль, поширення короновірусу, його нових штамів, продовжує впливати на індустрію дуже суттєво, як і суто українські проблеми у внутрішній політиці та геополітиці. Міфологія війни як поєдинку між добром і злом, безсмертним і приреченим на загибель (або принаймні лока- лізацію) з погляду вічності розгортається у нових обставинах.

«чисту» науку; писав про українську літературу як літературу «передбачення для України на 2023 рік домаш- нього вжитку», бо тверезо оцінював можливості українських літераторів в обставинах заборон і переслідувань. Ну, і суседзі, хоць, вядома, і рады, што памёр чараўнік, але ўсё ж, як той казаў, трэба памянуць. Хацелі тыя бабы перш па кладцы перайсці цераз раку, але як убачылі агонь, спалохаліся і пайшлі назад. 122. Жулинський М. Проблеми науки – проблеми людини // Радянське літературоз- навство. Більш того, навіть якщо болгарська провидиця й залишала якість слова та записи, тлумачити їх дуже важко. І якщо чекає на Україну в 2023 році передбачення він буде укладено, то бістро розвалиться. Або новоизбранний голова буде продовжувати той же курс, чи він зробить попитку змінити політику країни. У дорево- люційних епізодах першої частини переважає оповідь, внутрішня фокалізація, хронікальна послідовність викладу, завдяки чому з особливою силою прозву- чала трагедія батька, відставного підпоручика Миколи Прісецького, у якого ре- волюційна справа, що її він не розуміє і проклинає, забрала дітей, підірвала їхнє здоров’я.

Війна постає концентрованим виразником тих явищ, в коло яких її ху- дожньою логікою вписано: холод, злидні, сніг, крига, смерть, заздрість, ду- ховна ницість, відчуженість. Незважаючи на це, її знакомие і близькі записивали свіжі екстрасенси про Україну 2023роцтва, які згодом збивалися. Он не знает, что делать. Он умер, а она снова замуж вышла. Отец-то думат, если закричать, он упадет и убьется. Но поскольку он не совсем правильно произнес заклинание, то во время полета натыкался то на сухое дерево, то на колючий куст, то на скалу и прилетел на Лысую гору весь избитый. Для кого-то полет во сне не требует тяжелых затрат, то есть этот навык выражен в лёгкой степени. Вспомним о том, что отцы наши ныне во Сварге10 синей и глядят на нас, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року а мы усмехаемся им. И так мы с отцами нашими не одиноки. » В ту же минуту полетел он вниз, в чащу леса, а конь тут же превратился в березовую палку. Побежал к куме: «Иди же сделай что-нибудь, ты знаешь!

Церковний календар на жовтень 2022 року в Україні Первого ребенка так, и со вторым такая же история. Одна за другой подходили женщины, мазали себя под мышками и сразу же вылетали в трубу. Пришел, спрятался под койкой, зарядил ружье и лег там. Его позвали, он поладил, свадьбу отыграли. Взял он тряпку, поволок ее по траве и говорит: «Что куме, то и мне, что куме, то и мне». Мать говорит: «Сходи, сгреби». А баба посмотрела в окно и говорит: «Конь наш вылез из хлева». Все собрали, коней запрягли, гостей назвали – все по-хорошему. Все поняли – это Евлентий. Когда разрыли могилу, оказалось, что мертвец лежит там лицом вниз. Когда покойницу вскрыли, то сердце ее оказалось все исколото как бы иглами. Тагды ўзялі і ўсе яго косці, жылы, вантробы – усё сабе падзялілі, толькі адну скуру аставілі. У яго быў адзін толькі сын. Маладуха, што ты ўсё ў акенца глядзіш? Дзяк сабе спявае. Сын злез з печы, сядзіць, маўчыць, а далі – цуп! Міжнародні ціни на ячмінь та сорго також зросли, відповідно на 5,4% та 3,6%. Пшениця у травні подорожчала на 8%. Утім, через прогнози щодо великого врожаю у Європейському Союзі та США наприкінці місяця ціни зменшувались. Більшість дефолтних контрактів «відмили» за допомогою вошауту (wash out – компенсація різниці контрактної вартості зерна і поточної ринкової ціни необхідного обсягу, -Ред.).